Shopping Cart

Your cart is empty
Continue Shopping

Buli Jiu-Jitsu ry vuosikokous 2023

Buli Jiu-Jitsu ry:n vuosikokous 2023

Aika: 24.5.2023 klo 12.00 - 14.00

Paikka: Urhea-halli

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
 
  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Ääniluettelon vahvistaminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Työjärjestyksen hyväksyminen
  6. Esitetään 2022 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen
  8. Kokouksen päättäminen